Ֆինանսական հաշվետվություն

Հաշվետվություն հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01 հունվար 2018թ.-31 դեկտեմբեր 2018թ

Հաշվետվություն-հիմնարկի-կատարած-բյուջետային-ծախսերի-և-բյուջետային պարտքերի մասին 01 հունվար 2018թ. -30 սեպտեմբեր 2018թ.

Հաշվետվություն-հիմնարկի-կատարած-բյուջետային-ծախսերի-և-բյուջետային պարտքերի մասին 01 հունվար 2018թ.-30 հունիս 2018թ..

Հաշվետվություն բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին 01.01.2018-31.03.2018թ

Ծախսերի նախահաշիվների կատարման հաշվեկշիռ 01.01.2018-30.06.2018թ.

Ծախսերի նախահաշիվների կատարման հաշվեկշիռ 01.01.2018-31.03.2018թ.

2017թ, տարեկան հաշվետվություն, ֆինանսական հաշվետվություն

2017 հաշվետվություն

Ֆինանսական հաշվետվություն 2017 2

Ֆինանսական հաշվետվություն 2017 1

Ֆինանսական հաշվետվություն