Միջոցառումներ


 

2020թ. հունվարի 29-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ն. Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 5-րդ դասարանում՝ <<Ուզում եմ ունենալ՝ 1. Պետություն որտեղ… 2. Ընտանիք որտեղ… >> թեմայով: Աշակերտները արտահայտեցին իրենց կարծիքները թեմայի վերաբերյալ: Ծանոթացան պետական խորհրդանիշներին, սահմանադրության որոշ կետերին և հայոց բանակի կազմավորման պատմությանը:Վերջում նկարեցին ընտանիքի մոդելը, որտեղ ցույց տվեցին իրենց պատկերացրած ընտանիքը:

Անվտանգության կանոնները երկրաշարժի ժամանակ

 2019թ. դեկտեմբերի 5-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ն. Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 5-րդ դասարանում՝ <<Անվտանգության կանոնները երկրաշարժի ժամանակ>> թեմայով: Աշակերտները ծանոթացան անվտագության կանոններին,իմացան ինչպես պաշտպանվել երկրաշարժի ժամանակ:

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

 

Երթևեկության կանոնները

2019թ. նոյեմբերի 26-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ն. Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 5-րդ դասարանում՝ <<Երթևեկության կանոնները>> թեմայով: Աշակերտները ծանոթացան Երթևեկության կանոններին, տարբերակեցին լուսացույցի գույները, ծանոթացան անվտանգության ազդանշանների հետ:Սովորեցին ճիշտ հատել փողոցը:

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Մեր մեծերը՝ Հովհաննես Թումանյան

2019թ. նոյեմբերի 14-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ն. Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 1-4-րդ դասարաններում՝ <<Մեր մեծերը՝ Հովհաննես Թումանյան>> խորագրով, որը նվիրված էր  Հ. Թումանյանի 150-ամյակին: Աշակերտները ծանոթացան Թումանյանի կյանքին և ստեղծագործական ուղուն: ՈՒնկնդրեցին Թումանյանի <<Փարվանա>> բալլադը և  <<Թմկաբերդի առումը>> պոեմը:

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

 

Մեր մեծերը՝ Կոմիտաս

2019թ. ապրիլի 26-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ պդրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ն. Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 4-6-րդ դասարաններում՝ <<Մեր մեծերը՝ Կոմիտաս>>  խորագրով: Աշակերտները ծանոթացան Կոմիտասի կյանքին և ստեղծագործական ուղուն: Վերջում  ունկնդրեցինք Կոմիտասի <<Սոնա յար>>, <<Կռունկ>>,  <<Նուբար-Նուբար շորոր>> ստեղծագործությունները:

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Մեր հույզերն ու զգացմունքները

2019թ. փետրվարի 22-ին «Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ն. Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 1-ից -4-րդ դասարաններում՝ «Մեր հույզերն ու զգացմունքները» թեմայով: Աշակերտները պատկերեցին թեմայի վերաբերյալ նկարներ և ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքները, որով և ամփոփվեց խմբային աշխատանքը:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

 

Ինչպիսին եմ ես

2019թ. հունվարի 18-ին «Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ն. Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 4-րդ և 5 -րդ դասարաններում՝ «Ինչպիսին եմ ես» թեմայով։ Նպատակն էր երեխաների մեջ բացահայտել իրենց բնավորության դրական ու բացասական կողմերը։ Աշակերտները կարդացին Հ. Թումանյանի «Խելոքն ու հիմարը» հեքիաթը։ Գրատախտակին բնութագրեցին հերոսներին։ Աշակերտները կատարեցին քարտային աշխատանք` բնութագրելով իրենց։

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

Բարոյագիտություն

2018թ.  դեկտեմբերի 10-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Նոնա Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 7-րդ դասարանում: Նպատակն էր աշակերտների մեջ սերմանել բարոյականության  արժեքներ ու նորմեր: Աշակերտները տարանջատեցին բարոյական /բարի, լավ/, անբարոյական /չար, վատ/,  և ոչ բարոյական /բարոյական հարթությունից դուրս/   հասկացությունները: Խմբային աշխատանքը հաջողված էր, քանի որ աշակերտների մեջ սերմանվեց ներողամտություն, համբերատարություն, բարյացակամություն, ազնվություն և արդարություն: Նրանք լրացրեցին  աղյուսակ՝ արտահայտելով իրենց կարծիքները բարոյականության վերաբերյալ, որից հետո լրացրեցին թեստ, որտեղ նշված էր արժեքներ , աշակերտները պետք է ընտրեին այն արժեքները, որոնք ըստ իրենց բարոյական են:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

Հանդուրժողականություն

2018թ. նոյեմբերի 12-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Նոնա Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 9-րդ դասարանում: Նպատակն էր` աշակերտներին ծանոթացնել հանդուրժողականության այն նորմերին, որոնք գոյություն ունեն մեր մշակութային արժեհամակարգում: Խմբային աշխատանքը դաստիարակչական բնույթ ուներ. աշակերտների մեջ սերմանվեց ներողամտություն, փոխըմբռնում, համբերատարություն, բարյացակամություն: Աշակերտները լրացրեցին աղյուսակ՝ արտահայտելով իրենց կարծիքները հանդուրժողականության մասին:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

Մեր արժեքներն ու մշակույթը

2018թ. հոկտեմբերի 24-ին << Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Նոնա Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 5-ից 6-րդ դասարաններում: Նպատակն էր` աշակերտների մեջ սերմանել այն արժեքները, որոնք ավանդաբար ժառանգել ենք և  մեզ են հասել սերնդեսերունդ: Խմբային աշխատանքը դաստիարակչական նշանակություն ուներ,, քանի որ երեխաները սկսեցին զանազանել հոգևոր և նյութական մշակույթը, արժևորել <<ընտանիք>> հասկացությունը: Այն դրական ազդեցություն թողեց աշակերտների  արժեհամակարգի և հուզական ներաշխարհի վրա, զարգացրեց հայկական մշակույթի հանդեպ սերն ու հետաքրքրությունը:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

Հեքիաթի ընթերցում

2018թ. սեպտեմբերի 28-ին << Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Նոնա Հարությունյանը իրականացրեց խմբային աշխատանք 1-5-րդ դասարաններում: Աշակերտները ընթերցեցին Հովհ. Թումանյանի <<Անբան Հուռին>> հեքիաթը,  որից հետո սկսվեց ակտիվ քննարկում: Նպատակն էր՝ զարգացնել աշակերտների մտահորիզոնը, կապակցված խոսքը, հարստացնել բառապաշարը: Այն դաստիարակչական բնույթ ունեցավ, քանի որ աշակերտների մեջ սեր արթնացրեց դեպի աշխատանքը: Հեքիաթը ճիշտ էր ընտրված, դրական ազդեցություն թողեց աշակերտների հուզական ներաշխարհի վրա, զարգացրեց սեփական անձի և ուժերի նկատմամբ հավատը:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

 

Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողներ`

  • Նորայր Վաղարշակի  Հարությունյան — 4-րդ դասարան
  • Արման  Սերգոյի Դավթյան  -4-րդ դասարան
  • Ալեքս  էրիկի Օհանջանյան  — 8-րդ դասարան
  • Արսեն Արմենի Մովսիսյան  — 9-րդ դասարան

         Մայր իմ անուշ ու անգին

2018թ մարտի 16-ին<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ելենա Փարամազյանը տարրական դպրոցում իրականացրեց <<Մայր իմ անուշ ու անգին >> թեմայով հանդիպում :Հանդիպման ընթացքում հնչեցին մեծարանքի, գովեստի խոսքեր, արժևորվեց հայ կնոջ անցած ուղին:Աշակերտները ունկնդրեցին հայ մեծ գրողների բանաստեղծությունները` նվիրված մորը:Ներկայացրեցին իրենց պատրաստած բացիկները:Սովորեցին և միասին արտասանեցին քառատող՝մոր մասին: Հանդիպման ավարտին պատրաստած <<Հայոց մայրեր>> վերնագրով պաստառն  փակցրեցին դասասենյակում:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

       

 Առնո Բաբաջանյանի <<Նոկտյուրն>>-ի ունկնդրում և զգացմունքների արտահայտում

2018թ. փետրվարի16-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում ուսուցչի օգնական Ելենա Փարամազյանը միջին դպրոցում իրականացրեց Առնո Բաբաջանյանի <<Նոկտյուրն>>-ի ունկնդրում և տպավորությունների արտահայտում`գույների միջոցով։Նպատակն էր`ձևավորել գեղագիտական ճաշակ,երաժշտության և կերպարվեստի համադրման միջոցով զգացմունքներն արտահայտելու կարողություն։Հանդիպման ընթացքում մասնակիցները ունկնդրեցին ստեղծագործությունը և միաժամանակ թղթին հանձնեցին իրենց մոտ առաջացած տպավորությունները: Վերջում եկան այն եզրակացության,որ երաժշտությունը և կերպարվեստը նույնպես մտքերի,զգացմունքների արտահայտման միջոցներ են և շաղկապված են միմյանց հետ:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

Եթե ես լինեի…

2018թ. հունվարի 18-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- ում  ուսուցչի օգնական Ելենա Փարամազյանը  5-րդ և 6-րդ դասարաններում իրականացրեց զրույց-քննարկում <<Եթե ես լինեի…>> թեմայով:Նպատակն էր՝ զարգացնել երևակայությունը, նոր պատկերներ և զգացողություններ ձևավորելու կարողությունները:Աշակերտները իրենց պատկերացրեցին տարբեր ոլորտներում:Քննարկելով Ալբերտ Էյնշտեյնի <<Երևակայությունը ավելի կարևոր է, քան գիտելիքը: Գիտելիքը սահմանափակ է, իսկ աշխարը պտտվում է երևակայության շուրջը>> միթքը, աշակերտները եկան այն եզրակացության, որ առանց գիտելիքի չի կարող  զարգանալ երևակայությունը:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

Ասացվածքի ամբիոն

2018թ. հունվարի 12-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- ում  ուսուցչի օգնական Ելենա Փարամազյանը  3-րդ և 4-րդ դասարաններում իրականացրեց զրույց-քննարկում <<Ասացվածքի ամբիոն>> թեմայով: Նպատակն էր՝ սովորողներին  ծանոթացնել բանահյուսական ամենակենսունակ ժանրաձևերից մեկին:Սովորողները  գիտեին  փոքրածավալ, բայց ժողովրդի  մտածելակերպն  ու աշխարհայացքը արտահայտող ասացվածքներ:Կարդացին  և մեկնաբանեցին  Արամ Դանալանյանի <<Առածանի>>-ից, որը հայկական առած-ասացվածքների ամենամեծ հավաքածուն է: Աշխատանքի ավարտին  եկան այն եզրակացության, որ ասացվածքները անմիջականորեն  արտահայտում  են որևէ  միտք կամ խրատ,  հնագույն ծագում  ունեն և մեզանում  գրավոր օգտագործվել են դեռևս 5-րդ դարում:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

Հեքիաթի ընթերցում

2017թ. դեկտեմբերի  6-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ -ում ուսուցչի օգնական Ելենա Փարամազյանն իրականացրեց խմբային աշխատանք 1 — 4-րդ դասարաններում: Նա ընթերցեց Ա. Ս. Պուշկինի  <<Ոսկե ձկնիկ>> հեքիաթը  , որից հետո սկսվեց  ակտիվ քննարկում:Նպատակն էր ՝ զարգացնել աշակերտների երևակայությունը և ստեղծագործական  ունակությունները,կապակցված խոսքը,հարստացնել բառապաշարը:Այն դրական ազդեցություն թողեց աշակերտների հուզական ներաշխարհի վրա, նաև զարգացրեց սեփական անձի և ուժերի նկատմամբ հավատը:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան

 Թրաֆիքինգ

2017թ. նոյեմբերի 30-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ -ում ուսուցչի օգնական  Ելենա Փարամազյանն իրականացրեց  խմբային  աշխատանք 9-ից -12-րդ  դասարաններում <<Թրաֆիքինգ>> թեմայով:Աշակերտների մի  մասը չունեին  գիտելիքներ 21-րդ  դարի սպիտակ ստրկության մասին: Քննարկեցին տարածման և կանխարգելման  եղանակները, դրանցից խուսափելու ճիշտ տարբերակները:Հետևություններ արեցին, իրենց պատկերացրեցին օգնողի դերում, կատարեցին վերլուծություններ և  եզրակացություններ:Նպատակն էր սովորողներին  իրազեկել թրաֆիքինգի արդիական խնդիրների մասին , որոնք  տարածում են գտել նաև Հայաստանում:Աշխատանքի ավարտին ամփոփեցին և ամրապնդեցին  ստացած գիտելիքները:

Տնօրեն ՝  Ն. Կոստանդյան