Մասնագիտական կողմնորոշում

Անձի մասնագիտական մոտիվը

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ում 2019 թվականի ապրիլի 10-ին դասընթացավար Վ. Դանիելյանը անցկացրեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<Անձի մասնագիտական մոտիվը>>թեմայով։ Դասընթացի նպատակն էր բացահայտել սովորողների մասնագիտական մոտիվացիան եւ խորհրդատվություն տրամադրել մոտիվացիային համապատասխան մասնագիտական գործունեության ոլորտի հետ կապված։

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Այց <<Գամմա>>, <<Օգմենտար>>

2019 թվականի մարտի 27-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿի <<Մասնագիտական կողմնորոշում>>  խմբակի անդամները ճանաչողական այց կատարեցին Գորիսի <<ԳԱՄՄԱ>> սարքաշինական գործարան և <<ՕԳՄԵՆՏԱՐ>> կազմակերպությունՍարքաշինական գործարանում աշակերտները եղան տարբեր արտադրամասերում, տեղում ծանոթացան մի շարք մասնագիտությունների, հետաքրքրությամբ հետևեցին նրանց աշխատանքային ընթացքին:<<Օգմենտար>> կազմակերպությունում ծանոթացան եռաչափ տպիչների արտադրությանը: Երեխաները իմացան, որ բացի լավ մասնագետ լինելուց 21-րդ դարում անհարժեշտ է նաև տիրապետել մի շարք  աշխատագործիքների` լեզուների իմացություն, համակարգչային ծրագրերի տիրապետում և այլն:

    Շնորհակալություն Վորլդ Վիժն կազմակերպությանը`մեր այցին աջակցելու համար:

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

ՀՀ կրթության համակարգը

 <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ-ում 2019 թվականի փետրվարի 27-ին դասընթացավար Վ.Դանիելյանն անցկացրեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<ՀՀ կրթության համակարգը>>թեմայով։ Դասընթացի նպատակն էր` հաղորդել գիտելիքներ ՀՀ կրթության համակարգի, բաղադրիչների,կառուցվածքի մասին,տեղեկացնել սովորողներին իրենց նախընտրած մասնագիտությունը ստանալու հնարավորությունների մասին։

Տնօրեն  Ն.Կոստանդյան

Մասնագիտության ընտրություն

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 7-10-րդ դասարններում 2019 թվականի փետրվարի քսանին  Վ.Դանիելյանն անցկացրեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<Մասնագիտության ընտրություն>> թեմայով։ Դասընթացի նպատակն էր՝ սովորողների բացահայտված անձնային որակները համադրել կոնկրետ մասնագիտությունների նկարագրերին և ապահովել մասնագիտության գիտակցված ընտրությունը։

Տնօրեն  Ն.Կոստանդյան

Իմ կյանքի մեկ աշխատանքային օրը

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 7-10-րդ դասարաններում 2019 թվականի հունվարի 30-ին դասընթացավար Վ.Դանիելյանը   անցկացրեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<Իմ կյանքի մեկ աշխատանքային օրը>> թեմայով։ Դասընթացի նպատակն էր` սովորողների մեջ դերային խաղի եւ մոդելավորման մեթոդով ձևավորել աշխատանքային օրը արդյունավետ պլանավորելու և օրվա ընթացքում պարտականությունները հաջողությամբ կատարելու կարողություններ։

Տնօրեն  Ն.Կոստանդյան

Կարիերայի պլանավորում

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 7-10-րդ դասարաններում 2019 թվականի հունվարի 16-ին դասընթացավար Վ.Դանիելյանի գլխավորությամբ անցկացվեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը “Կարիերայի պլանավորում” թեմայով։ Դասընթացի նպատակը կարիերայի պլանավորման անհրաժեշտության, ուղիների մասին գիտելիքների  հաղորդումն ու համապատասխան կարողությունների  ձեւավորումն է։

Տնօրեն  Ն.Կոստանդյան

Որոշումների կայացում

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում  2018 թվականի դեկտեմբերի 19-ին Վ.Դանիելյանի գլխավորությամբ անցկացվեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<Որոշումների կայացում>>  թեմայով։Դասընթացի նպատակն էր` սովորողներին բացատրել ու հիմնավորել կյանքում որոշում կայացնելու և դրա համար պատասխանատվություն կրելու անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը և խաղ — մեթոդիկաների միջոցով ձեւավորել ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողություններ։

Տնօրեն  Ն.Կոստանդյան

Ուսումնաճանաչողական այց

2018թ. դեկտեմբերի 12-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի աշակերտները մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացի շրջանակներում ուսումնաճանաչողական այց կատարեցին Կապանի էլեկտրոնային գրադարան։ Այցի նպատակն էր ծանոթանալ գրադարանավարի մասնագիտությանը։ Աշակերտները շրջեցին գրադարանի տարբեր բաժիններով, ծանոթացան ներկայացված գրականությանը,իմացան,թե ինչպես կարելի է օգտվել էլեկտրոնային գրադարանից,իսկ գրադարանավարուհիները  ներկայացրեցին իրենց աշխատանքի առանձնահատկությունները։

Տնօրեն  Ն.Կոստանդյան

Ինչպիսին եմ  ես .իմ  դիմանկարը  խմբի  աչքերով

2018թ.  նոյեմբերի  28-ին  <<Կապանի  թիվ  11  միջնակարգ  դպրոց>>  ՊՈԱԿ-ում  Վ.Դանիելյանն  անցկացրեց մասնագիտական  կողմնորոշման  հերթական  դասընթացը <<Ինչպիսին եմ  ես .իմ  դիմանկարը  խմբի  աչքերով>> թեմայով:Դասընթացի  նպատակն էր՝ խաղ-մեթոդիկաներով  բացահայտել  անձի  առանձին  հոգեբանական  առանձնահատկությունները  և  ձևավորել  ինքնադիտարկման  ու  ինքնագնահատման  կարողություններ, ձևավորել  ինքնաներկայացման  կարողություններ:

Տնօրեն  Ն.Կոստանդյան

Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչը

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 8-10-րդ դասարններում 2018 թվականի նոյեմբերի 7-ին Վ.Դանիելյանի գլխավորությամբ անցկացվեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<Նախընտրելի մասնագիտության նկարագրիչը>> թեմայով։Դասընթացի նպատակն էր բացատրել, թե ինչ է նշանակում մասնագիտության բաղադրիչ եւ ծանոթացել նախընտրելի մասնագիտությունների հիմնական բնութագրիչների հետ:

Տնօրեն  Նելլի Կոստանդյան

  <<Կապանի   թիվ  11  միջնակարգ  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում  2018 թվականի  հոկտեմբերի 14-ին 8-ից 10-րդ  դասարաններում  դասընթացավար  Վ.  Դանիելյանի  գլխավորությամբ  անցկացվեց  մասնագիտական  կողմնորոշման հերթական  դասընթացը: Դասընթացի  նպատակն  էր`   խաղ-մեթոդիկաներով  բացահայտել  անձի  անհատական  հոգեբանական  առանձնահատկությունները, ձևավորել  ինքնաներկայացման, ինքնադիտարկման  ու  ինքնագնահատման  կարողություններ:

Տնօրեն  Նելլի Կոստանդյան

Մասնագիտությունների աշխարհ

<< Կապանի թիվ 11 դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ին դասընթացավար Վ. Դանիելյանի գլխավորությամբ անցկացվեց մասնագիտական կողմնորոշման դասընթաց “Մասնագիտությունների աշխարհ” թեմայով, որի նպատակն էր ծանոթացնել մասնագիտությունների տեսակներին եւ մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդիկայով բացահայտել սովորողների հետաքրքրությունները:

Տնօրեն  Նելլի Կոստանդյան

Անհատական խորհրդատվություն   

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. մայիսի 8-ին տեղի ունեցավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի 2017-2018 ուստարվա վերջին հանդիպումը, որին մասնակցում էին 8-րդ դասարանի սովորողները: Հանդիպման թեման՝ <<Անհատական խորհրդատվություն>>, նպատակը՝ 2018թ. ուստարվա աշխատանքների քննարկում և համադրում: Սովորողները դասընթացավար Շողեր Հարությունյանի հետ միասին վերհիշեցին  բոլոր թեմաները, կատարած աշխատանքները՝ առանձնացնելով ճիշտ ու  պահանջված մասնագիտություն ընտրելու և լավ մասնագետ դառնալու պահանջները: Հանդիպման ավարտին մասնակիցները  լրացրեցին <<Անձնային տիպեր ըստ Ջոն Հոլլանդի>> հոգեբանական թեստը:                                                       

Տնօրեն  Նելլի Կոստանդյան

Լիդերություն.

 հիմնական հատկանիշները, տեսակները և դրսևորման ձևերը:

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 10-11-րդ դասարաններում 2018թ մայիսի 4-ին    մասնագիտական կողմնորոշման  դասընթացավար  Վ.Դանիելյանը   անցկացրեց  ուստարվա    վերջին  դասընթացը  << Լիդերություն. հիմնական հատկանիշները, տեսակները և դրսևորման ձևերը>> թեմայով։ Դասընթացի նպատակն էր՝ հաղորդել գիտելիքներ լիդերության, լիդերին  բնորոշ հիմնական որակների և  տեսակների մասին։

Տնօրեն  Նելլի Կոստանդյան

 

Որոշումների կայացում և դրված նպատակի ձեռքբերում

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում 2018թ. մայիսի 2-ին  9-րդ դասարանում կայացավ մասնագիտական կողմնորոշման  հերթական դասընթացը <<Որոշումների կայացում և դրված նպատակի ձեռքբերում>> թեմայով: Այն հնարավորություն տվեց աշակերտներին  մեկ անգամ ևս խորհել իրենց կյանքի և կայացրած որոշումների շուրջ, բացահայտել հիմնական փորձառություներն ու  մտածել իրենց ապագայի մասին:

Տնօրեն Նելլի Կոստանդյան

Արդյունավետ  որոշումներ կայացնելու կարողություններ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- ում 2018թ. ապրիլի 27-ին կայացավ  <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական հանդիպումը <<Արդյունավետ  որոշումներ կայացնելու կարողություններ>> թեմայով: Դասընթացի  նպատակը  որոշում կայացնելու և դրա համար պատասխանատվություն կրելու անհրաժեշտության ու կարևորության գիտակցության ձևավորումն էր: Խաղ- մեթոդիկաների միջոցով սովորողները  ձեռք բերեցին  ինքնուրույն և արդյունավետ որոշումներ կայացնելու հմտություններ:

Տնօրեն Նելլի Կոստանդյան

Արդյունավետ թիմը աշխատանքային գործունեությունում

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում 2018թ. ապրիլի 26-ին դասընթացավար Վ. Դանիելյանի գլխավորությամբ անցկացվեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը՝ << Արդյունավետ թիմը աշխատանքային գործունեությունում>> թեմայով: Նպատակն էր՝ աշակերտներին ծանոթացնել  թիմային աշխատանքի կանոններին: Աշակերտները սովորեցին ընտրել թիմի համար լիդեր և տիրապետեցին համատեղ աշախատելու, թիմային աշխատանք կատարելու կանոններին:

Տնօրեն Նելլի Կոստանդյան

2017-2018 ուստարվա 1-ին  կիսամյակի ժամանակացույց

ՈՒսումնաճանաչողական այց Կապանի  թիվ 11 միջնակարգ  դպրոցի 8-12-րդ դասարանցիները  2018թ. ապրիլի 25-ին <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի շրջանակներում  ուսումնաճանաչողական այց  կատարեցին << Քաջարանի արհեստագործական  պետական  ուսումնարան>> ՊՈԱԿ:Աշակերտները  ծանոթացան ուսունարանում գործող << Համակարգիչների շահագործում>>, <<Կարի արտադրության տեխնոլոգիա>>,<<Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա>>, <<Վարսավիրական  արվեստ>>  բաժինների  գործունեությանը:

 Մեր խորին շնորհակալությունն  ենք հայտնում  ուսումնարանի տնօրենությանը  և   դասախոսական կազմին  ջերմ   ընդունելության համար:

Տնօրեն Նելլի Կոստանդյան

Ուսումնաճանաչողակամ այց

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 8-12-րդ դասարանների սովորողները դասընթացավարներ՝ Շ. Հարությունյանի  և Ա. Մելքոնյանի գլխավորությամբ 2018թ. ապրիլի 23-ին <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի շրջանակներում ուսումնաճանաչողական այց կատարեցին << Մարիլա>> ՍՊԸ կաթնամթերքի և մսամթերքի արտադրամասեր: Մասնագետներն ու աշխատողները սովորողներին մանրամասն ծանոթացրին ժամանակակից տեխնոլոգիաներով պատրաստվող կաթնամթերքի և մսամթերքի արտադրանքին:

Շնորհակալություն ենք հայտնում աշխատող անձնակազմին ջերմ ընդունելության և իրենց աշխատանքը մանրամասն ներկայացնելու  համար:

Դպրոցի տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Հանդ իպում ոլորտային մասնագետի հետ

Կապանի   թիվ  11 միջնակարգ  դպրոցում  2018 թվականի ապրիլի 16-ին  դպրոցի 9-րդ  դասարանցիները  մասնագիտական  կողմնորոշման   շրջանակներում  հանդիպեցին    հաշվապահ Ա.   Զախարյանի   հետ: Նա  սովորողներին   ծանոթացրեց   նշված   մասնագիտության  առանձնահատկություններին   և  կարևորեց    կյանքում  լավ մասնագետ   դառնալու համար  անհրաժեշտ  գիտելիքների և  հմտությունների   ձեռքբերումը:

Դպրոցի տնօրեն Ն. Կոստանդյան

 

Մասնագիտությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  դարաշրջանում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցի 10-11-րդ դասարաններում 2018թ. ապրիլի 11-ին դասընթացավար Վ. Դանիելյանը  անցկացրեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը` <<Մասնագիտությունները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների  դարաշրջանում>> թեմայով: Նպատակն էր` ծանոթացնել այն մասնագիտություններին, որոնք սերտորեն կապված են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ, քանի որ նրանց ներդրման միջոցով կարելի փոխակերպել հասարակությունը և ձերբազատվել տնտեսական անկայունությունից ու կախվածությունից:

Դպրոցի տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Գործողությունների արդյունավետ կամ նպատակահարմար պլանավորում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. ապրիլի 10-ին տեղի ունեցավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական հանդիպումը՝ <<Գործողությունների արդյունավետ կամ նպատակահարմար պլանավորում>> թեմայով:      Հանդիպման նպատակն էր՝ ձևավորել անելիքներն արդյունավետ նախագծելու կարողություններ: Սովորողները իմացան, թե ինչու է անհրաժեշտ գնահատել ժամանակը և տիրապետեցին ժամանակը, հետագա անելիքներն արդյունավետ պլանավորելու կարողություն:

Դպրոցի տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Տարբեր մասնագետների աշխատանքային մեկ օրվա նկարագրություն

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. ապրիլի 4-ին 9-րդ դասարանում անցկացվեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<Տարբեր մասնագետների աշխատանքային մեկ օրվա նկարագրություն>> թեմայով:

Դասընթացի նպատակն էր` նպաստել աշակերտների կողմից մասնագիտությունների  առանձնահատկությունների ավելի մանրամասն  և  բազմակողմանի գիտակցմանը:Դասընթացավար Ա. Մելքոնյանը սովորողների հետ անցկացրեց <<Կյանքի մեկ օրը>> վարժությունը,որը մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց սովորողների մեջ:

Դպրոցի տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Նախընտրելի մասնագիտությունների աշխարհում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018 թ. ապրիլի 3-ին 8-րդ դասարանի աշակերտների հետ տեղի ունեցավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական հանդիպումը՝ <<Նախընտրելի մասնագիտությունների աշխարհում>> թեմայով: Հանդիպման նպատակն էր՝ սովորողների մոտ ձևավորել ինքնուրույն կարծիք հայտնելու և այն պաշտպանելու, հիմնավորելու կարողություններ: Կազմակերպվեց <<Անմարդաբնակ կղզի>> խաղը, որը սովորողներին հնարավորություն տվեց ստեղծագործել: Մտնելով մասնագիտության դերի մեջ յուրաքանչյուրը սկսեց համոզել մյուսներին, որ իր նախընտրած մասնագիտությունն ավելի կարևոր է: Արդյունքում աշակերտներն իմացան, որ <<կղզին>> դա մեր աշխատաշուկան է:Դասընթացն ամփոփվեց հետևյալ բանաձևով. Ուզում եմ: Կարող եմ: Պետք է:

Դպրոցի տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Հաղորդակցում,  գործընթաց  և  հմտություն

2018 թ.-ի մարտի  23-ին  Կապանի  թիվ  11 միջնակարգ դպրոցի X-XI դասարաններում   դասընթացավար  Վ. Դանիելյանի  գլխավորությամբ  անցկացվեց  մասնագիտական  կողմնորոշման  հերթական  դասընթացը՝ << Հաղորդակցում,  գործընթաց  և  հմտություն>>  թեմայով: Դասընթացին մասնակցում էր նաև տնօրեն Ն. Կոստանդյանը: Դասընթացը նպատակը ուներ   սովորողների մեջ ապահովել անձնային    աճն   ու  կյանքի  ընթացքում մասնագիտական վերընթացի   պլանավորման անհրաժեշտության  գիտակցումը, ինչպես նաև ձևավորել համապատասխան  սկզբնական  կարողություններ:

Դպրոցի տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Աշխատաշուկայում  մասնագետների առաջարկի և պահանջարկի համադրում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. մարտի 14-ին 9-րդ դասարանում կայացավ մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը: Թեման՝ <<Աշխատաշուկայում  մասնագետների առաջարկի և պահանջարկի համադրումը>>: Դասընթացավար Ա. Մելքոնյանը սովորողների համար կազմակերպեց <<Անմարդաբնակ կղզի>>խաղը, որը հնարավորություն տվեց  մասնակիցներին լինել ստեղծագործ՝ իրենց ընտրած մասնագիտությունները ներկայացնելու համար:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

ժամանակի կառավարում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. մարտի 13-ին կայացավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական հանդիպումը՝<<ժամանակի կառավարում>> թեմայով:Մասնակցում էին 8-րդ դասարանի աշակերտները:Նպատակն էր՝ ձևավորել ժամանակը ճիշտ կառավարելու, գնահատելու և անելիքները պլանավորելու կարողություններ ու հմտություններ:Դասընթացը սկսվեց <<Երեք իմաստունի>>առակի ընթերցմամբ:Աշակերտները կարևորեցին անցյալը, ներկան, ապագան:Հանդիպումն ամփոփվեց  պաստառի պատրաստմամբ:

 Տնօրեն   Ն. Կոստանդյա

Մասնագիտական  կրթություն  և մասնագիտական ուսումնական հաստատության ընտրություն

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. մարտի 6-ին կայացավ մասնագիտական  կողմնորոշման   հերթական դասընթացը, որին մասնակցում էին 9-րդ դասարանցիները: Նրանք  ծանոթացան <<Մասնագիտական  կրթություն  և մասնագիտական ուսումնական հաստատության ընտրություն>>  թեմային:  Սովորողները  ստացան տեղեկություններ ՀՀ-ում գործող  մասնագիտական ուսումնական  հաստատությունների մասին:  Դասընթացի ընթացքում  ձևավորվեց հետագա մասնագիտության ընտրության գործում այդ  գիտելիքները արդյունավետ օգտագործելու կարողություններ: Դասյնթացը վարեց Արևիկ Մելքոնյանը

 Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

 

Մասնագիտության ընտրության ուղիները

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ.  մարտի  6-ին կայացավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական հանդիպումը՝ << Մասնագիտության ընտրության ուղիները>> թեմայով: Մասնակցում էին 8-րդ դասարանի աշակերտները: Նպատակն էր՝ սովորողների մոտ ձևավորել կյանքի հետագա պլանները կառուցելու, ժամանակը պլանավորելու, անելիքներն արդյունավետ նախագծելու կարողություններ: Հանդիպման ընթացքում սովորողները ծանոթացան հաջողության հասած նշանավոր հայերի կենսագործունեությանը, իմացան հաջողության հասնելու գրավականի մասին:Հասկացան, որ պետք է առաջնորդվել հետևյալ ժողովրդական ասացվածքով. <<Ժամանակը ոսկի է>>: Դասընթացավար Շողեր Հարությունյան

 Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

 

                       Անձնային որակները կարիերայի պլանավորման գործընթացում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. մարտի 5-ին  10-11-րդ դասարաններում անցկացվեց մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը՝ << Անձնային որակները կարիերայի պլանավորման գործընթացում>> թեմայով: Թեմայի շրջանակում կատարվեց <<Հաջողակ մարդու որակները>> վարժությունը, որի նպատակն էր պարզել մասնագիտության մեջ հաջողության  հասնելու համար մարդուն անհրաժեշտ որակները և հմտությունները: Դասը վարեց Վարդուհի Դանիելյանը:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

Անձի մասնագիտական մոտիվը

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. փետրվարի 23-ին դասընթացավար Վ. Դանիելյանի գլխավորությամբ անցկացվեց հերթական դասընթացը <<Անձի մասնագիտական մոտիվը>>  թեմայով, որի նպատակն էր օգնել մասնակիցներին գործնականում հասկանալ մասնագիտության ընտրության իրենց մոտիվը: Դասընթացի ընթացքում կատարվեց <<Լավագույն մոտիվը>> վարժությունը, որի ընթավքում մասնակիցներից յուրաքանչյուրը  որոշեց, թե որ մոտիվն է իր համար ավելի նպատակահարմար:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

ՀՀ կրթության համակարգը

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում  2018թ. փետրվարի 20-ին  9-րդ դասարանում մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացն էր: Դասընթացի թեման էր <<ՀՀ կրթության համակարգը>>: Դասընթացավար Ա. Մելքոնյանը սովորողներին ծանոթացրեց ՀՀ կրթության համակարգի, նրա բաղադրիչների և կառուցվածքի հետ: Աշակերտները  պատկերացում կազմեցին իրենց նախընտրած մասնագիտությունը ստանալու հնարավորությունների մասին:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

Ֆիլմերի դիտում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. փետրվարի 13-ին կայացավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական հանդիպումը՝ 8-րդ դասարանի աշակերտների մասնակցությամբ: Սովորողները դիտեցին  մասնագիտությունների վերաբերյալ ֆիլմաշար, որոնց մեջ ընդգրկված էին տարբեր ոլորտների մասնագետների հարցազրույցներ: Հանդիպման նպատակն էր՝ ծանոթացնել տարբեր ոլորտների մասնագետների աշխատանքների առանձնահատկություններին:Տեղի ունեցավ ակտիվ քննարկում, յուրաքանչյուր աշակերտ յուրովի ներկայացրեց  իր նախընտրած ոլորտի մասնագետի աշխատանքին  բնորոշ առանձնահատկությունները:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

Անձի նախասիրությունների և շրջապատի սպասելիքների համաձայնումը

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում  2018թ. փետրվարի 12-ին տեղի  ունեցավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական  հանդիպումը՝ 9-րդ դասարանի սովորողների հետ: Թեման էր << Անձի նախասիրությունների և շրջապատի սպասելիքների համաձայնումը>>, որի արդյունքում իմացան, թե ինչպես հաղթահարեն ծնողների ու իրենց ցանկությունների,  դիրքորոշումների միջև  առաջացած հակասությունները, կոնֆլիկտները:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

Անձի հնարավորությունների համադրումը նպատակների հետ

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցի 10-11-րդ  դասարաններում  2018թ. փետրվարի 9-ին դասընթացավար Վ. Դանիելյանի գլխավորությամբ  անցկացվեց  հերթական  դասընթացը`<<Անձի հնարավորությունների համադրումը նպատակների հետ>> թեմայով: Դասընթացի ընթացքում  աշակերտները փորձեցին իրենց հնարավորությունները համադրել այն նպատակների  հետ, որոնք  նրանք դրել են մասնագիտության ընտրության հետ կապված:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

 Ճանաչողական այց

2018թ. փետրվարի 9-ին Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցի 8-11-րդ դասարանների  աշակերտները դասընթացավարներ Ա. Մելքոնյանի, Վ. Դանիելյանի  և Շ. Հարությունյանի  գլխավորությամբ   այցելեցին  Կապանի զբաղվածության  կենտրոն,  որտեղ հանգամանալիորեն  ծանոթացան  կենտրոնի աշխատանքների հետ: Նրանց ներկայացրեցին  ներկա  պահին  Կապանում թափուր աշխատատեղերը, մեծ պահանջարկ ունեցող  մասնագիտությունները: Այցի ընթացքում աշակերտները  եկան այն եզրակացության, որ մասնագիտություն ընտրելիս  պետք է հաշվի առնել ոչ միայն սերը տվյալ մասնագիտության հանդեպ, այլ նաև աշխատաշուկայի պահանջարկը:

Տնօրեն   Ն. Կոստանդյան

 

Ինքնագնահատում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. փետրվարի 6-ին կայացավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական հանդիպումը 8-րդ դասարանի աշակերտների հետ՝ <<Մասնագիտական տիպերի բնութագիրը>> թեմայով: Հանդիպման նպատակն էր` հաղորդել գիտելիքներ անձի ուղղվածության տարբեր կողմերի՝ մոտիվացիայի, պահանջմունքների, հավակնությունների մակարդակի վերաբերյալ, ինչպես նաև ձևավորել կարողություններ՝ անաչառ ինքնագնահատական տալու վերաբերյալ:Սովորողներն  իմացան ու կարողացան գնահատել իրենց անձի ուղղվածության որոշ կողմեր:Կատարեցին անհատական աշխատանք՝ բնութագրելով իրենց նախընտրած մասնագիտությունը:Աշխատանքները պահպանվել են անհատական թղթապանակներում:Դասընթացավար Շ. Հարությունյան

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

 

Ուսումնական առարկաների նախընտրելիությունը մասնագիտության ընտրության գործընթացում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. հունվարի 30-ին կայացավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>>խմբակի հերթական հանդիպումը՝ 8-րդ դասարանի աշակերտների հետ՝ <<Ուսումնական առարկաների նախընտրելիությունը մասնագիտության ընտրության գործընթացում>> թեմայով:Նպատակն էր՝ սովորողներին տեղեկացնել  նախընտրած մասնագիտության և ուսումնասիրվելիք առարկաների կապակցվածության մասին:Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին մասնագիտությունների և ուսումնական առարկաների վերաբերյալ հարցեր: Յուրաքանչյուր սովորող գրառումներ կատարեց, պահպանեց անհատական թղթապանակում:Սովորողներն իմացան, թե որ ուսումնական առարկաներից ստացված գիտելիքներն են պետք հետագա մասնագիտության ընտրությանը նախապատրաստվելիս:Դասընթացավար Շ. Հարությունյան

Տնօրեն Ն Կոստանդյան

 

Ծնողների և մանկավարժների դերը մասնագիտության կողմնորոշման գործընթացում

2018թ. հունվարի  30-ին Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցի 9-րդ դասարանում կայացավ մասնագիտական կողմնորոշման հերթական դասընթացը <<Ծնողների և մանկավարժների դերը մասնագիտության կողմնորոշման գործընթացում>>թեմայով:  Դասընթացի նպատակն էր սովորողների  մասնագիտական կողմնորոշման ընտրության վրա մանկավարժների, ծնողների, նրանց մասնագիտության ազդեցության բացահայտումը և այդ դերի ուղղորդումը:Մասնակցում էին նաև ծնողներ և մանկավարժներ:Դասընթացի  ընթացքում ներկայացվեց  մասնագիտության ընտրության գործում մանկավարժների, ծնողների ազդեցության դրական ու բացասական կողմերը:Իրականացվեց խորհրդատվություն  մասնագիտական կողմնորոշման և ընտրության հարցերում: Դասընթացավար Ա. Մելքոնյան

Տնօրեն Ն. Կոստանդյան

Ինքնաճանաչում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2018թ. հունվարի 23-ին կայացավ <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> խմբակի հերթական հանդիպումը, որի մասնակիցներն էին 8-րդ դասարանի աշակերտները՝ <<Աշակերտի կողմից իր Ես-ի գիտակցման կարևորությունը>> թեմայով:Հանդիպման նպատակն էր սովորողներին հաղորդել իրենց անձը ճանաչելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, ձևավորել համապատասխան մեթոդների կիրառման կարողություններ:Սովորողներն իմացան իրենց  ես-ի կառուցվածքը, նախասիրություններն ու հետաքրքրությունները, լսեցին և ընդունեցին իրենց մասին խմբի ներկաների կարծիքները: Հանդիպումն ամփոփվեց <<Ով ով է>> խաղով:

Դպրոցի տնօրեն  Ն. Կոստանդյան

Մասնագիտական հետաքրքրություններ և նախասիրություններ

Կապանի թիվ 11 միջնակարդ դպրոցում 10-11- րդ դասարաններում հունվարի 25-ին  դասընթացավար Վ. Դանիելյանի գլխավորությամբ  անցկացվեց հերթական  դասընթացը <<Հետաքրքրությունների, նախասիրությունների և նախընտրած մասնագիտության համապատասխանությունը>> թեմայով: Դասընթացի ընթացքում աշակերտները փորձեցին համադրել իրենց մասնագիտական հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները ընտրած մասնագիտության հետ:

Դպրոցի տնօրեն  Ն. Կոստանդյան

Մասնագիտական  ընտրություն

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցի 10-11 դ դասարաններում  հունվարի 19-ին  Վ. Դանիելյանի  գլխավորությամբ  անցկացվեց  հերթական  դասընթացը <<Մասնագիտական  ընտրության և հետագա քայլերի պլանավորում  մասնագիտական հետաքրքրությունների  ու նախասիրությունների հիման վրա>> թեմայով:Դասընթացի ընթացքում աշակերտները սովորեցին մասնագիտության ընտրությանը զուգընթաց  պլանավորել հետագա քայլերը հետաքրքրությունների  ու նախասիրությունների  հիման վրա:

Տնօրեն՝  Նելլի Կոստանդյան

 

Ինչպիսին եմ ես

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում  2017թ. դեկտեմբերի 14-ին 8-րդ և 9-րդ  դասարաններում կայացավ   Մասնագիտական կողմնորոշման հերթական  դասընթացը:Դասընթացի թեման էր <<Ինչպիսին եմ ես. իմ դիմանկարը  խմբի աչքերով>>:Նպատակը՝ խաղ-մեթոդիկաներով անձի անհատական հոգեբանական առանձնահատկությունների բացահայտումը և ինքնաներկայացման կարողությունների ձևավորումն Էր:Անցկացվեց խաղ, <<Ով ով է>>:Խաղի վերջում  մասնակիցներից յուրաքնչյուրի համաւր պարզ դարձավ, թե դասընկերների կարծիքով իրեն որ մասնագիտությունն է առավել համապատասխանում:

Տնօրեն՝  Նելլի Կոստանդյան

Մասնագիտությունների աշխարհ

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2017թ. դեկտեմբերի 8-ին   10-12-րդ դասարաններում  դասընթացավար Վ. Դանիելյանի գլխավորությամբ անցկացվեց  հերթական դասընթացը <<Մասնագիտությունների աշխարհ>>  թեմայով:Նպատակն էր ծանոթացնել մասնագիտությունների աշխարհի, տեսակների հետ:Աշակերտները մեծ հետաքրքրությամբ մասնակցեցին  դասընթացին,  լրացրեցին Կլիմովի հանրահայտ թեստը, որի արդյունքում բացահայտվեց աշակերտների հետաքրքրություների համապատասխանությունը իրենց ընտրած մասնագիտությանը:

Տնօրեն՝  Նելլի Կոստանդյան

Ֆիլմի դիտում

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2017թ. դեկտեմբերի 8-ին  <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի շրջանակում 8-12-րդ դասարանցիները դիտեցին  ֆիլմ:Նպատակն էր` ծանոթանալ տարբեր ոլորտների մասնագիտությունների առանձնահատկություններին, լավ մասնագետ լինելու համար անհրաժեշտ հմտություններին և մասնագիտական աճի առանձնահատկություններին:Սովորողները ընտրեցին բժշկի, հաշվապահի և մենեջերի մասնագիտությունները:Ֆիլմի ավարտից հետո սկսվեց բուռն քննարկում:Դասընթացը վարեց Ա. Մելքոնյանը:

Տնօրեն՝  Նելլի Կոստանդյան

 

Նպատակի սահմանումը

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում  2017թ. դեկտեմբերի 1-ին  անցկացվեց <<Մասնագիտական կողմնորոշում>> դասընթացի հերթական  պարապմունքը <<Նպատակի սահմանումը>> թեմայով,այն վարում էր Վ. Դանիելյանը: Աշակերտները կրկին անգամ  ցուցաբերեցին ակտիվություն ու հետաքրքրություն  դասընթացի և հաղորդվող  տեղեկությունների  նկատմամբ, թվարկեցին բոլոր այն միջոցները,որոնք  կօգնեն իրենց նպատակին հասնելու համար:

Տնօրեն՝  Նելլի Կոստանդյան