Ձեռնարկատիրական կրթություն

Պետությունը և տնտեսությունը

  2022 թվականի մայիսի 6-ին<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ>>դպրոց ՊՈԱԿ -ի 10-րդ դասարանում <<Ձեռնարկատիրություն>>առարկայի դասի թեման էր <<Կառավարությունը և տնտեսությունը>>։ Նպատակն էր աշակերտներին ծանոթացնել կառավարության կողմից իրականացվող գործառույթներին՝ կարևորելով դրա դերը տնտեսության մեջ։ Եկան այն եզրակացության, որ ժամանակակից տնտեսության համար պետությունն ունի իրավարարի, կառավարչի և մասնակցի կարևոր դեր։

Տնօրեն՝ Ն.Կոստանդյան

 

 Ինչ  ծառայություններ է մատուցում բանկը

2021թ. մայիսի 6-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ  դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի 10-րդ դասարանում <<Ձեռանարկատիրություն>>առարկայի դասի թեման էր << Ինչ  ծառայություններ է մատուցում բանկը >>:Նպատակն էր` աշակերտներին սովորեցնել և ծանոթացնել  բանկի ծառայությունների, ծառայության  տեսակների հետ: Դասի ընթացքում աշակերտները հատուկ տեղեկագրերի միջոցով տեղեկացան, թե ինչ պայմաններով է բանկը մատուցում ծառայություններ:

 

Տնօրեն` Ն.Կոստանդյան

Ինտեգրված դաս «Պահանջարկ և սեփական գործ»

2021թ. մայիսի 18-ին  «Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց »ՊՈԱԿ-ի 7-րդ դասարանի տեխնոլոգիայի դասին ինտեգրվել էր «Պահանջարկ և սեփական գործ» թեման: Աշակերտները իմացան ի՞նչ է պահանջարկը և  ինչպե՞ս կարելի է սեփական գործը համապատասխանեցնել  շուկայի պահանջարկին:

Տնօրեն` Ն.Կոստանդյան

                    Ձեռներեցի բնութագիրը

2021թ. մարտի 22-ին՝ «Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 7-րդ դասարանի տեխնոլոգիայի դասին ինտեգրվել էր «Ձեռներեցի բնութագիրը» թեման: Աշակերտները ընդլայնեցին և  ամրապնդեցին ձեռներեցին բնութագրող հատկանիշների վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները:
Ներկայացրին նոր մտքեր և գաղափարներ:

Տնօրեն՝ Ն. Կոստանդյան

  Ինտեգրված դաս .  «Ձեռներեցի բնութագիրը »

2021 թվականի մարտի 15- ին  «Կապանի թիվ 11 միջնակարգ  դպրոց »ՊՈԱԿ-ի 6-րդ դասարանի տեխնոլոգիայի դասին ինտեգրվել էր «Ձեռներեցի բնութագիրը » թեման:Աշակերտները ծանոթացան ձեռներեցին բնութագրող հատկանիշներին,կարևորեցին նորարարությունն և ստեղծարարությունը:

Տնօրեն՝  Ն.Կոստանդյան

                Ձեռներեց և ձեռներեցություն

2021 թվականի  փետրվարի 2-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց >> ՊՈԱԿ-ի 8-րդ դասարանի տեխնոլոգիայի դասին ինտեգրված էր <<Ձեռներեց և ձեռներեցություն >> թեման: Նպատակն էր՝ ձևավորել պատկերացումներ ձեռներեցի և ձեռներեցության դերի, ձեռներեցին բնութագրող հատկանիշների, ապրելու համար անհրաժեշտ բարիքի ստեղծման կարևորության, այդ բարիքները ձեռք բերելու համար փողի դերը բացատրելու կարողության մասին:

Տնօրեն՝  Ն.Կոստանդյան

                                          ՎԱՐԿԵՐ

2020-2021 ուստարվանից  դպրոցներում  դասավանդվում է << Ձեռնարկատիրություն  >> առարկան: Նպատակն է աշակերտներին   սովորեցնել, թե  ինչպես  են անհատները, տնային  տնտեսությունները, ձեռնարկությունները, արտադրաճյուղերը  և կառավարությունները  որոշումներ կայացնում  առկա  ռեսուրսներում: 2020 թվականի փետրվարի  26-ին  ուսուցչուհի Ք. Բաբայանը  10-րդ դասարանում  ներկայացրեց  օրվա  դասը   << Վարկեր  >>  թեմայով: Նպատակն էր՝  իմանալ, թե  ինչ է  վարկը, արժույթը, որոնք են  վարկի  առավելություններն  ու  թերությունները  և  ինչ  դեր  ունեն  ներդրումները  հարստության  աճման  գործում:  Դասի  ընթացքում  աշակերտներն  իմանան, թե  ինչպես  է  ձևակերպվում  վարկը,  ինչ  նպատակների  է  ծառայում, ինչ  տեսակներ  ունի  և  այլն:

Տնօրեն՝ Ն.Կոստանդյան

                           Ձեռներեց և ձեռներեցություն

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ–ի 2-րդ դասարանցիները քննարկեցին, թե ինչ է ձեռնարկատիրությունը և այն ամփոփեցին ինտեգրված դասով.դասվար Ռ.Զաքարյան

Տնօրեն Նելլի Կոստանդյան