Հայտարարություններ

2018 թ.   դեկտեմբերի 24-ին  ժամը  09:00-ին տեղի կունենա  մանկավարժական  խորհրդի  նիստ:

                             Օրակարգում

1.  Առաջին   կիսամյակի  արդյունքների  ամփոփում /զեկ.  դասղեկներ, ուսմասվար /:

2. Առարկայական  օլիմպիադաների  առաջին   փուլի   արդյունքների  ամփոփում /զեկ.  ուսմասվար/:

3. 12-րդ դասարանի <<Ֆիզկուլտուրա>> առարկայի  ստուգարքի  արդյունքների  ամփոփում:/զեկ. Ն.Կոստանդյան/

4. 12-րդ  դասարանի  աշակերտներին  <<Հայոց  պատմություն>> առարկայի  պետական ավարտական  քննության  թույլատրելու  մասին (հանձնաժողովի  և  կազմակերպիչների   հաստատում)/զեկ.Ն.Կոստանդյան/

5. Հանրապետական առցանց օլիմպիադայի առաջին փուլի կազմակերպում և անցկացում` ըստ առարկաների /հանձնաժողովների ստեղծում /զեկ. Ն.Կոստանդյան/:

6.  Ուսուցչի  օգնականի  առաջին կիսամյակի հաշվետվություն` ԿԱՊԿՈՒ սովորողների  վերաբերյալ /զեկ.ուսուցչի օգնական/

7. ՈՒսմասվարի, մեթոդմիավորման նախագահների առաջին կիսամյակի հաշվետվություններ   /զեկ. ուսմասվար, մ/մ նախագահներ/:

8. Երկրորդ  կիսամյակի անելիքները (12-րդ դասարանի դասաբաշխում, ուսպլանի  և դասացուցակի փոփոխությունների  հաստատում /զեկ. Ն.Կոստանդյան/:

9. Զեկուցում <<Բանավոր  խոսքի   դասավանդման  արդյունավետության  բարձրացման  հիմնախնդիրները  դպրոցում>> /զեկ. Վ. Դանիելյան/

10. Ընթացիկ  հարցեր:

Տնօրեն   Ն.Կոստանդյան

Հայտարարություն

            2018թ. դեկտեմբերի 21-ին <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում տեղի կունենա տոնական միջոցառում << Ամանորը մեր դպրոցում>> խորագրով.

   1-ից  5-րդ դասարաններ` ժամը 12:00-ին,

 դիմակահանդես   6-ից  12-րդ դասարաններ` ժամը 14:00-ին:

 Տնօրենություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

         <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ը հայտարարում է 2017-2018 ուստարվա աշակերտների ընդունելություն` բոլոր դասարաններում:
Առաջին դասարան ընդունվողները պետք ներկայացնեն հետևյալ փաստաթղթերը.

  1. Դիմում ծնողից
  2. Երեխայի բժշկական քարտ
  3. Ծննդյան վկայական
  4. 2 լուսանկար` 3×4
  5. Հաշվառման տեղեկանք
  6. Անձնական գործ

Ավագ դպրոց ընդունվելու համար պարտադիր է 9-րդ դասարանի վկայականը:

Փաստաթղթերը  ընդունվում են   2018 թվականի հուլիսի 2-ից մինչև հուլիսի 16-ը և օգոստոսի 20-ից մինչև  օգոստոսի 31-ը ներառյալ` ամեն օր ժամը 9.00-ից մինչև 16.00, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

                                                                                      Տնօրենություն

Տնօրենության կողմից գրավոր աշխատանքների ժամանակացույց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում  2018 թվականի  մարտի  7-ին  ժամը 14-00-ին տեղի կունենա կանանց միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում:

Տնօրենություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում  2017 թվականի  դեկտեմբերի 22-ին  ժամը 12-00-ին տեղի կունենա Ամանորյա հանդես, իսկ ժամը 14-00-ին՝ դիմակահանդես:

Տնօրենություն

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ. նոյեմբերի 30-ին, ժամը 15:00-ին տեղի կունենա մանխորհրդի նիստ

Օրակարգում

1.Տնօրենության կողմից տրված գրավոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփում / զեկ. ուսմասվար, մ/մ նախագահներ/:

  1. <<Ռուսաց լեզու>> առարկայի դրվածքի արդյունքների ամփոփում / զեկ. ուսմասվար, մ/մ նախագահներ/:
  2. Առարկայական օլիմպիադաների ներդպրոցական փուլի նախապատրաստում, ժամանակացույց /զեկ. Ն. Կոստանդյան/:
  3. 12-րդ դասարանի <<Ֆիզկուլտուրա>> առարկայի ստուգարքի կազմակերպում,ժամանակացույց / զեկ. Ն. Կոստանդյան/:

5.Զեկուցում <<Միջառարկայական կապերի ապահովումը ուսուցման գործընթացում>>/զեկ. Ա. Մելքոնյան/

6.Ընթացիկ  հարցեր:

Տնօրեն    Ն. Կոստանդյան