Ծնողական համալսարան

Երեխաների իրավունքներն ու նրանց նկատմամբ   կիրառվող բռնությունները

<<Կապանի թիվ  11 միջնակարգ դպրոցում>> ՊՈԱԿ-ում  2018 թվականի նոյեմբերի 19-ին   հերթական հանդիպումն էր ծնողների հետ:<<Երեխաների իրավունքներն ու նրանց նկատմամբ   կիրառվող բռնությունները>>  թեմայով զրույցը վարեցին մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Ա.  Մելքոնյանն ու  դասվար Ռ. Մաթևոսյանը: Նպատակն էր` ծնողներին ծանոթացնել երեխաների իրավունքներին, ինչպես նաև    բռնության  բացասական  հետևանքներին:  Կազմակերպվեց քննարկում. որոնք են`  երեխաների իրավունքները, ինչ է բռնությունը, ինչպես կանխարգելել այն:  Ծնողները ցուցաբերեցին մեծ հետաքրքրություն քննարկվող նյութի նկատմամբ: Հանդիպման վերջում ծնողների նախաձեռնությամբ  ստեղծվեցին <<Երեխաների իրավունքները>>  և <<Բռնության կանխարգելումը>> վերնագրով  պաստառներ:   

Տնօրեն՝  Նելլի Կոստանդյան

Երեխայի զարգացման առանձնահատկությունները

2018թ. մայիսի 11-ին 《Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց》 ՊՈԱԿ-ում գրադարանավար Ա. Արզումանյանը անցկացրեց  ծնողների հետ հանդիպում《Երեխայի զարգացման առանձնահատկությունները》 թեմայով:Նպատակն էր` ծնողներին ներկայացնել երեխաների զարգացման առանձնահատկությունները, ծնողի դերը նրանց զարգացման գործընթացում և թե ինչպես նպաստել  երեխայի ինքնուրույնության ձևավորմանը: Ա. Արզումանյանը հանդես եկավ զեկուցմամբ, ինչից հետո բուռն քննարկում ծավալվեց ծնողների և ուսուցիչների միջև:

Դպրոցի տնօրեն՝    Նելլի Կոստանդյան

Դաստիարակության դրական մոտեցումները

Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում 2017թ. դեկտեմբերի 12-ին ծնողների համար կազմակերպվեց դասընթաց «Դաստիարակության դրական մոտեցումները» թեմայով: Նպատակն էր`  ներկայացնել  դաստիարակչական դրական մոտեցումների ընդհանուր դրույթները, համապատասխան հմտություններն ու գիտելիքները: Օգնել  ծնողին հասկանալ մինչև 18 տարեկան երեխաների զարգացման որոշ հիմնական առանձնահատկությունները, որոնց վրա դրականորեն կամ բացասականորեն ազդում են մեծահասակների կարգապահական գործողությունները: Ակտիվ  քննարկման արդյունքում  բացահայտեցին  երեխաների վատ վարք դրսևորելու պատճառները և մեծահասակների արձագանքը:Սեմինարը  օգնեց, որ  մեր երեխաների դաստիարակման դրական մոտեցումը հիմնված լինի երեխայի առողջ զարգացման, բռնությունից պաշտպանվելու և սովորելու հիման վրա:

Դպրոցի տնօրեն՝    Նելլի Կոստանդյան