Մանկավարժական խորհուրդ

Պլան 2021-2022 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի երկրորդ կիսամյակ

Պլան 2021-2022 ուստարվա մանկավարժական խորհրդի առաջին կիսամյակ

2021-2022 ուստարվա <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ- Մանկավարժական խորհրդի  կազմը     

30.082021

1․Մանկավարժական   խորհրդի նախագահ` Կոստանդյան Նելլի /տնօրեն/

2․Մանկավարժական  խորհրդի քարտուղար` Հարությունյան  Շողեր /ԴԱԿ, դասվար/

3․Գայամյան Մարինա  — փոխտնօրեն, անգլերենի ուսուցչուհի /անդամ/

4․Գրիգորյան Արթուր –զինղեկ /անդամ/

5․Ջավադյան Աստղիկ – հումանիտար մ/մ նախագահ /անդամ/

6․Մելքոնյան Արևիկ –բնագիտամաթեմատիկական մ/մ նախագահ /անդամ/

7․Դանիելյան Վարդուհի – ռուսաց լեզվի ուսուցիչ /անդամ/

8․Զաքարյան Ռուզաննա — դասվար /անդամ/

9․Հարությունյան Անուշ- հ․լեզվի և գրականության ուսուցիչ /անդամ/

10․Սարդարյան Անահիտ — ֆիզիկայի ուսուցիչ /անդամ/

11․Արզումանյան Ադիկ –գրադարանավար, տեխ․ ուսուցիչ /անդամ/

12․Ալեքսանյան Արա — կերպարվեստի և տեխ․ ուսուցիչ/անդամ/

13․Մարտիրոսյան Նվեր – ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ /անդամ/

14․Բաբայան Աշոտ –կենսաբ․ և քիմիայի ուսուցիչ /անդամ/

15․Գրիգորյան Մարինե –երաժշտության ուսուցիչ /անդամ/

16․Բաղդասարյան Սոնա – ուսուցչի օգնական /անդամ/

17․Դանիելյան Քրիստինե -ԾԽ-ի նախագահ /անդամ/

18․Հայրապետյան Լիլիթ — ԱԽ-ի նախագահ/անդամ/

Մանկավարժական խորհրդի տարեկան պլան 2020-2021ուստարի

Մանկավարժական խորհրդի տարեկան պլան  2019-2020 ուստարի

Մանկավարժական խորհրդի տարեկան պլան 2018-2019ուստարի