Մանկավարժական խորհուրդ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- Ի մանկավարժական խորհրդի  կազմը

1.Կոստանդյան Նելլի-նախագահտնօրեն

2.Հարությունյան Շողեր- քարտուղար,անդամ, դասվար, շախմատի ուսուցչուհի

3.Գրիգորյան Արթուր- անդամ, զինղեկ

4.Գայամյան Մարինա-անդամ, ուսմասվար,անգլերենի ուսուցչուհի

5.Մելքոնյան Արևիկ- անդամ, մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, մ/միավորման նախագահ

6.Ջավադյան Աստղիկ- անդամ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,մ/միավորման նախագահ

7.Հարությունյան Անուշ- անդամ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

8.Դանիելյան Վարդուհի- անդամ, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի

9.Մաթևոսյան Ռուզան — անդամ, դասվար

10.Զաքարյան Ռուզաննա- անդամ, դասվար

11.Ալեքսանյան Արա — անդամ, կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի ուսուցիչ

12.Մարտիրոսյան Նվեր- անդամ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

13.Բեգլարյան Նարինե-անդամ, մաթեմատիկայի,ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

14.Աբրահամյան Ալվարդ- անդամ, պատմության ուսուցչուհի

15.Արզումանյան Ադիկ — անդամ, տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի

16. Երեմյան Սմբատանդամ, աշխարհագրության ուսուցիչ

17. Բաբայան Աշոտ անդամ, կենսաբանության և քիմիայի ուսուցիչ

18.Գրիգորյան Գոհար- անդամ, ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

19.Մարտիրոսյան Գագիկ-անդամ,  աշակերտական խորհրդի ներկայացուցիչ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ