Ծնողական խորհուրդ

 2021-2022 ուստարվա <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ- Ի Ծնողական  խորհրդի  կազմը     

08.09.2021

Ծնողական  խորհրդի նախագահ` Դանիելյան Քրիստինե

Ծնողական  խորհրդի քարտուղար` Գրիգորյան Գոհար

1.Համբարձումյան Աննա 1-ին դասարան դասարանի ներկայացուցիչ   

2.Զախարյան Մերի 2-րդ դասարան դասարանի ներկայացուցիչ   

3.Բաբայան Ալյա-3-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

4.Օհանջանյան Մարինե-4-րդ դասարանի ներկայացուցիչ 

5.Գրիգորյան Նաիրա — 5-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

6.Ղազարյան Աննա — 7-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

7.Գալստյան Ռուզաննա-8-րդ դասարան ներկայացուցիչ

8.Հակոբյան Լիլիթ — 9-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

9.Մարտիրոսյան Մարուսյա-11-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

10.Մանուչարյան Անահիտ -12-րդ դասարանի ներկայացուցիչ  

 2020-2021 ուստարվա <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ- Ի Ծնողական  խորհրդի  կազմը     

Ծնողական  խորհրդի նախագահ` Դանիելյան Քրիստինե

1. Բաբայան Քնարիկ 1-ին դասարան դասարանի ներկայացուցիչ     

2. Բաբայան Ալյա-2-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

3.Օհանջանյան Մարինե-3-րդ դասարանի ներկայացուցիչ 

4.Զաքարյան Ռուզաննա — 4-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

5.Դանիելյան Քրիստինե-5-րդ դասարանի  ներկայացուցիչ

6.Ստեփանյան Փիրուզա-6-րդ դասարան ներկայացուցիչ

7.Գալստյան Ռուզաննա-7-րդ դասարան ներկայացուցիչ

8.Հակոբյան Լիլիթ — 8-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

9.Գրիգորյան Գոհար -9-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

10.Մարտիրոսյան Մարուսյա-10-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

11.Մանուչարյան Անահիտ -11-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

12.Գրիգորյան Նաիրա — 12-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 

 <<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- Ի Ծնողական  խորհրդի  կազմը

 1. Բաբայան Ալյա-1-ին  դասարանի ներկայացուցիչ   

 2.Օհանջանյան Մարինե-2-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 3.Զաքարյան Ռուզաննա — 3-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 4.Դանիելյան Քրիստինե-4-րդ դասարանի  ներկայացուցիչ

 5.Ստեփանյան Փիրուզա-5-րդ դասարան ներկայացուցիչ

 6.Գալստյան Ռուզաննա-6-րդ դասարան ներկայացուցիչ

 7.Հակոբյան Լիլիթ — 7-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 8.Գրիգորյան Գոհար -8-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 9.Մարտիրոսյան Մարուսյա-9-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 10.Մանուչարյան Անահիտ -10-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 11.Գրիգորյան Նաիրա — 11-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

 12.Հայրապետյան  Աննա — 12-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

Ծնողական խորհրդի նիստ

2017թ. դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ ծնողական խորհրդի հերթական երրորդ նիստը, որին մասնակցում էին  ծնողխորհրդից  9 անդամ ,1-ը բացակա

Օրակարգում

1. Ծնողխորհրդի համագործակցումը դպրոցում կազմակերպվող ամանորյա  հանդեսներին:/Զեկուցող՝ Գ. Խաչատրյան/

2.<<Տաք սնունդ>> ծրագրին աջակցելու մասին: /Զեկուցող՝ Գ. Խաչատրյան/

3.Ընթացիկ Հարցեր

Ծնողական խորհրդի նախագահ  Գ. Խաչատրյան 

Ծնողական խորհրդի քարտուղար Գ. Գրիգորյան

Դպրոցի տնօրեն Նելլի Կոստանդյան