Ծնողական խորհուրդ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- Ի Ծնողական  խորհրդի  կազմը

 1.Պողոսյան Զարիկ-1-ին  դասարանի ներկայացուցիչ               2.Քրիստինե Դանիելյան — 2-3րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 3.Ղազարյան Աննա -4-րդ դասարանի  ներկայացուցիչ
 3.Գալստյան Ռուզաննա-5-րդ դասարան ներկայացուցիչ
 4.Հակոբյան Լիլիթ — 6-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 5.Գրիգորյան Գոհար -7-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 6.Մարտիրոսյան Մարուսյա-8-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 7.Մանուչարյան Անահիտ -9-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 8.Գրիգորյան Նաիրա — 10-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 9.Հայրապետյան  Աննա — 11-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 10.Ավետիսյան Մայա — 12-րդ դասարանի ներկայացուցիչ

Ծնողական խորհրդի նիստ

2017թ. դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ ծնողական խորհրդի հերթական երրորդ նիստը, որին մասնակցում էին  ծնողխորհրդից  9 անդամ ,1-ը բացակա

Օրակարգում

1. Ծնողխորհրդի համագործակցումը դպրոցում կազմակերպվող ամանորյա  հանդեսներին:/Զեկուցող՝ Գ. Խաչատրյան/

2.<<Տաք սնունդ>> ծրագրին աջակցելու մասին: /Զեկուցող՝ Գ. Խաչատրյան/

3.Ընթացիկ Հարցեր

Ծնողական խորհրդի նախագահ  Գ. Խաչատրյան 

Ծնողական խորհրդի քարտուղար Գ. Գրիգորյան

Դպրոցի տնօրեն Նելլի Կոստանդյան