Լիցենզիա

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում սովորող աշակերտների փաստացի թիվը և առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների

2021-2022 ուստարի

Դասարանները Տարրական  ընդհանուր`

1-ին աստիճան

Հիմնական ընդհանուր`

2-րդ աստիճան

Միջնակարգ ընդհանուր`

3-րդ աստիճան

Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների
1 8        
2 8        
3 14        
4 5        
5     4 8    
6     5 7    
7     5 7    
8     7 5    
9     7 5    
10         4 8
11         4 7
12         5 7

 

 

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում սովորող աշակերտների փաստացի թիվը և առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների

2020-2021ուստարի

Դասարանները Տարրական  ընդհանուր`

1-ին աստիճան

Հիմնական ընդհանուր`

2-րդ աստիճան

Միջնակարգ ընդհանուր`

3-րդ աստիճան

Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների
1 8        
2 16        
3 4 1        
4 4 2        
5     6 6    
6     6 6    
7     7 5    
8     8 4    
9     8 4    
10         4 7
11         5 7
12         5 7

 

 

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում սովորող աշակերտների փաստացի թիվը և առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների

2019-2020ուստարի

 

Դասարանները Տարրական  ընդհանուր`

1-ին աստիճան

Հիմնական ընդհանուր`

2-րդ աստիճան

Միջնակարգ ընդհանուր`

3-րդ աստիճան

Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների Սովորողների փաստացի թիվը` ըստ դասարանների Դպրոցում առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների
1 13 2        
2 4 2        
3 2 5        
4 5 2        
5     6 7    
6     7 5    
7     5 6    
8     8 4    
9     8 4    
10         5 6
11         6 5
12         3 10

 

 

Լիցենզիա

Հրաման