Լիցենզիա

Լիցենզիա

Հրաման

Աշակերտների փաստացի թիվը և առկա թափուր տեղերի թիվը` ըստ դասարանների