Թափուր աշխատատեղեր

Բաց ժամեր

 

Հասարակագիտություն /8 ժամ/

Ինֆորմատիկա  /7 ժամ/

Մաթեմատիկա /15 ժամ/