Դպրոցի հիմնախնդիրները

Լաբորատոր գույք (ֆիզիկա, քիմիա,կենսաբանություն)

Ջրահեռացում