Աշխատանքային պլաններ

Ամսվա պլան 2021-2022ուստարի

սեպտեմբեր

հոկտեմբեր

նոյեմբեր

դեկտեմբեր

հունվար

փետրվար

մարտ

ապրիլ

մայիս

հունիս 

Ամսվա պլան 2020-2021ուստարի

օգոստոս -սեպտեմբեր

հոկտեմբեր

նոյեմբեր

դեկտեմբեր

հունվար

փետրվար

մարտ

ապրիլ

մայիս

հունիս

 

 Ամսվա պլան 2019-2020ուստարի

սեպտեմբեր

հոկտեմբեր

նոյեմբեր

դեկտեմբեր

հունվար

փետրվար

մարտ