Հումանիտար

Մեթոդ միավորման  նախագահ

      

 

Աստղիկ Վլադիկի Ջավադյան

1986թ. ընդունվել և սովորել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի և գրականության ֆակուլտետում:1994թ.-ից  աշխատում է  Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի: ՈՒնի 27 տարվա մանկավարժական ստաժ:

 

Մեթոդ միավորման անդամներ

 

1.Վարդուհի Բենիկի Դանիելյան

1983-1988թ.թ. սովորել և ավարտել է Վ. Բրյուսովի անվան մանկավարժական ինստիտուտի <<Ռուսաց լեզու և գրականություն>> ֆակուլտետը:1988-1999թ.թ աշխատել է Կապանի թիվ 13 միջնակարգ դպրոցում` որպես ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, իսկ 1999-2002թ.թ.` Կապանի թիվ 9 միջնակարգ դպրոցում` որպես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի: 2002 թ.-ից աշխատում է Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում` որպես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի: ՈԻնի 29 տարվա մանկավարժական ստաժ:

 

2.Անուշ Ռուբիկի Հարությունյան

2003-2006թ.թ սովորել և ավարտել է Կապանի ճարտարագիտական քոլեջի <<Տարրական ուսուցում և մեթոդիկա>> բաժինը, իսկ 2008-2013թ.թ.սովորել և  ավարտել է Գորիսի պետական համալսարանի <<Հայոց լեզու և գրականություն>> ֆակուլտետը:2012-2014թ.թ. աշխատել է Դավիթ-Բեկ-ի միջնակարգ դպրոցում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի: 2016թ.-ից աշխատում է Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի: ՈՒնի 4 տարվա մանկավարժական ստաժ:

 

3.Շողեր Հարությունի Հարությունյան

2002-2006թ.թ. սովորել և ավարտել է Երևանի <<Հրաչյա Աճառյան>> համալսարանի <<Տարրական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա>> բաժինը: 2008-2010թ.թ.աշխատել է Կապանի թիվ 10 միջնակրգ դպրոցում` որպես դասվար: 2010թ.-ից աշխատում է Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում` որպես դասվար: ՈՒնի 8 տարվա մանկավարժական ստաժ:

4.Ռուզաննա Բենիկի Զաքարյան

2003-2006թ.թ. սովորել և ավարտել է Կապանի <<Մովսես Սյունեցի>> քոլեջի <<Դասավանդում տարրական դասարաններում>>բաժինը:2008-2013թ.թ. սովորել և ավարտել է Գորիսի պետական համալսարանի <<Մանկավարժություն և մեթոդիկա բաժինը>> 2007-2016թ.թ. աշխատել է Եղեգի միջնակարգ դպրոցում` որպես դասվար: 2016թ.-ից աշխատում է Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոցում` որպես դասվար:ՈՒնի 10 տարվա մանկավարժական ստաժ: