Հայտարարություններ

Տնօրենության կողմից գրավոր աշխատանքների ժամանակացույց

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում  2018 թվականի  մարտի  7-ին  ժամը 14-00-ին տեղի կունենա կանանց միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում:

Տնօրենություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ում  2017 թվականի  դեկտեմբերի 22-ին  ժամը 12-00-ին տեղի կունենա Ամանորյա հանդես, իսկ ժամը 14-00-ին՝ դիմակահանդես:

Տնօրենություն

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2017թ. նոյեմբերի 30-ին, ժամը 15:00-ին տեղի կունենա մանխորհրդի նիստ

Օրակարգում

1.Տնօրենության կողմից տրված գրավոր աշխատանքների արդյունքների ամփոփում / զեկ. ուսմասվար, մ/մ նախագահներ/:

  1. <<Ռուսաց լեզու>> առարկայի դրվածքի արդյունքների ամփոփում / զեկ. ուսմասվար, մ/մ նախագահներ/:
  2. Առարկայական օլիմպիադաների ներդպրոցական փուլի նախապատրաստում, ժամանակացույց /զեկ. Ն. Կոստանդյան/:
  3. 12-րդ դասարանի <<Ֆիզկուլտուրա>> առարկայի ստուգարքի կազմակերպում,ժամանակացույց / զեկ. Ն. Կոստանդյան/:

5.Զեկուցում <<Միջառարկայական կապերի ապահովումը ուսուցման գործընթացում>>/զեկ. Ա. Մելքոնյան/

6.Ընթացիկ  հարցեր:

Տնօրեն    Ն. Կոստանդյան