Մանկավարժական խորհուրդ

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- Ի մանկավարժական խորհրդի  կազմը

1.Կոստանդյան Նելլի-նախագահտնօրեն

2.Գրիգորյան Արթուր- անդամ, զինղեկ

3.Գայամյան Մարինա-անդամ, ուսմասվար,անգլերենի ուսուցչուհի

4.Մելքոնյան Արևիկ- անդամ, մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, մ/միավորման նախագահ

5.Ջավադյան Աստղիկ- անդամ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,մ/միավորման նախագահ

6.Հարությունյան Անուշ- անդամ, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

7.Դանիելյան Վարդուհի- անդամ, ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի

8.Բաղդասարյան Հասմիկ- անդամ, դասվար

9.Հարությունյան Շողեր- քարտուղար, դասվար, շախմատի ուսուցչուհի

10.Զաքարյան Ռուզաննա- անդամ, դասվար

11.Ալեքսանյան Արա — անդամ, կերպարվեստի և տեխնոլոգիայի ուսուցիչ

12.Վարդանյան Հասմիկ- անդամ, պատմության ուսուցչուհի

13.Մարտիրոսյան Նվեր- անդամ, ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ

14.Բեգլարյան Նարինե-անդամ, մաթեմատիկայի,ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի

15.Արզումանյան Ադիկ — անդամ, տեխնոլոգիայի ուսուցչուհի

16.Խաչատրյան Գագիկ- անդամ, ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ

17.Մարտիրոսյան Գագիկ-անդամ,  աշակերտական խորհրդի ներկայացուցիչ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ 2017-2018 ՈՒՍՏԱՐԻ