Ծնողական խորհուրդ

Ծնողական խորհրդի նիստ

2017թ. դեկտեմբերի 4-ին տեղի ունեցավ ծնողական խորհրդի հերթական երրորդ նիստը, որին մասնակցում էին  ծնողխորհրդից  9 անդամ ,1-ը բացակա

Օրակարգում

1. Ծնողխորհրդի համագործակցումը դպրոցում կազմակերպվող ամանորյա  հանդեսներին:/Զեկուցող՝ Գ. Խաչատրյան/

2.<<Տաք սնունդ>> ծրագրին աջակցելու մասին: /Զեկուցող՝ Գ. Խաչատրյան/

3.Ընթացիկ Հարցեր

Ծնողական խորհրդի նախագահ  Գ. Խաչատրյան 

Ծնողական խորհրդի քարտուղար Գ. Գրիգորյան

Դպրոցի տնօրեն Նելլի Կոստանդյան

<<Կապանի թիվ 11 միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ- Ի Ծնողական  խորհրդի  կազմը

 1.Բաբայան Ալյա — 2-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 2.Ղազարյան Աննա -3-րդ դասարանի  ներկայացուցիչ
 3.Մարտիրոսյան Մարուսյա -4-րդ դասարան ներկայացուցիչ
 4.Գևորգյան Մարի — 5-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 5.Գրիգորյան Գոհար -6-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 6.Գալստյան Ռուզաննա -7-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 7.Մանուչարյան Անահիտ -8-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 8.Խաչատրյան Գագիկ  — 9-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 9.Բաբայան Աննա — 10-րդ դասարանի ներկայացուցիչ
 10.Ավետիսյան Մայա — 11-12-րդ դասարանի ներկայացուցիչ