Թափուր աշխատատեղեր

Բաց ժամեր

Աշխարհագրություն- 9 ժամ

Ինֆորմատիկա — 6 ժամ

Կենսաբանություն — 8 ժամ

Քիմիա — 8 ժամ